กระเทียมรับรองไร้สารพิษ
เมษายน 15, 2015

กระเทียมรับรองไร้สารพิษ

 

กระเทียม 6.58(7)

กระเทียม&หอม(ราคาณ.มีค.59)

ไม่ใช้สารพิษเคมีสังเคราะห์ ป้องกันกำจัดศัตรูพิช ปลูกในพื้นที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติในดินเข้มข้นสูง

จึงทำให้กระเทียมทุกกลีบ มีกลิ่นหอม และรสรุนแรง เหมาะสำหรับทำน้ำจิ้ม ปรุงอาหารทุกชนิด ได้รสดีเยี่ยม