h-about2
ในสภาวะการดำรงชีวิตของผู้คนในปัจจุบันที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสารเคมีต่างๆได้ ไม่ว่าจะทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เหล่านี้ล้วนแล้วแต่จะบั่นทอนสุขภาพด้วยกันทั้งสิ้น การบริโภคอาจเป็นปัจจัยสำคัญของการได้รับสารเคมีได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูป หรือพืชผักที่ขายตามท้องตลาดทั่วไป โดยเฉพาะพืชผักมักมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่เป็นพิษไม่มาก็น้อย

company02_b

 ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและต้องการให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกที่จะบริโภคอาหารที่ปลอดภัย เราจึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาดและไร้สารเคมีที่เป็นพิษปนเปื้อน โดยการปลูกพืชแบบออกแกนิคหรือ เกษตรอินทรีย์นั่นเอง เรามีแนวคิดพื้นฐานอยู่ที่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน ด้วยความเคารพในศักยภาพของธรรมชาติ และปฏิเสธการใช้สารเคมีที่ได้จากการสังเคราะห์ มาใช้ในการบำรุงรักษาพืช มุ่งมั่นที่จะใช้สารอินทรีย์จากธรรมชาติมาใช้ในการบำรุงรักษาพืชที่ผลิตเป็นอาหารเท่านั้น อันจะส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติในระยะยาว รวมทั้งจะไม่มีการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการตัดแต่งพันธุ์กรรม คัดสรรวัสดุอื่นที่จำเป็นในการปลูกพืช คือดิน และแร่ธาตุที่เกิดตามธรรมชาติ จากแหล่งที่มั่นใจว่าปลอดจากสารพิษตกค้าง ให้น้ำพืชที่ปลูกโดยระบบน้ำหยด แหล่งน้ำจากบ่อบาดาลลึกกว่า 75 เมตร จึงส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ และปราศจากสารตกค้างที่เป็นอันตราย อีกทั้งเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม พัฒนากลุ่มเกษตกรท้องถิ่นให้ร่วมใจกันทำ เกษตรอินทรีย์ ปลอดภัย-ปลอดสารพิษ โดยให้คำปรึกษา ความรู้และความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจอีกทางหนึ่ง

ที่ ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม เรามีแปลงผักขนาดใหญ่ (กรีนเฮ้าส์) ไว้บริการให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชม ซื้อกลับ หรือจะนำไปประกอบอาหารในทันที โดยเราจะมีเชฟฝีมือเยี่ยมไว้บริการจัดทำเมนูอาหารเช่น ยำ ลาบ หลน หรือน้ำพริก โดยทานคู่กับผักสด สด ที่ท่านเก็บมาเองได้ นอกจากจะได้ รับประทานอาหารที่อร่อยและปลอดภัย แล้ว เรายังจำหน่ายprop1

 1. ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ 100% เกษตรอินทรีย์ (Organic)
 2. สินค้าจากโครงการหลวงนานาชนิด (Royal Project Products)
 3. Coffee Kup organic Cafe
  – ใช้ผักผลไม้สด ปลอดสารพิษทุกเมนู และตามฤดูกาลเท่านั้น
  – ใช้ผลิตภัณฑ์โครงการหลวงทุกเมนู
  – ใช้น้ำผึ้งแท้ และนมรสจืดโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา
 4. ผ้าไหม เชียงใหม่ซิลค์ จำหน่ายผ้าไหมยกทอง, ผ้าไหมไทยโบราณสำหรับตัดชุดไทยในพิธีการต่าง
  ๆ และชุดไทยพระราชนิยม
 5. ของกิน ของใช้ สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่นจากกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
  โดยคัดสรรเฉพาะสินค้าที่ดังที่สุดของแต่ละจังหวัด ในเขค 17 จังหวัดภาคเหนือ

h-about1

about_us
 • ยินดีต้อนรับสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ ทัศนศึกษา
 • ยินดีให้ความรู้ ขยายความเข้าใจ และให้คำปรึกษาด้านฟาร์มเกษตรอินทรีย์
  (Organic)
 • โทรศัพท์จองล่วงหน้าได้ที่ 084-3686682