ตรารับรองของเรา
มีนาคม 27, 2016

blue-ribbon3

ตรารับรองของเรา กรณีลูกค้านำสินค้ามีตรารับรองของเรา ที่ซื้อจากเรา หรือตัวแทนของเรา ไปทดสอบที่ บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) แล้ว พบสารพิษเคมีสังเคราะห์ ตกค้างใสินค้เกินมาตรฐานที่ราชการกำหนด เรายินดีชดใช้เงินคืน 100 เท่าของมูลค่าสินค้าที่ซื้อ และจ่ายค่าทดสอบสินค้าให้ลูกค้าทั้งหมด โดยมีเงื่อนไขว่า เราจะทดสอบสินค้าที่เรามีอยู่ ชนิดเดียวกันกับสินค้าที่ลูกค้าซื้อไปอีกครั้ง ถ้าได้ผลทดสอบเช่นเดียวกัน จึงจะได้รับเงินชดใช้คืน