ตรารับรองของเรา

ตรารับรองของเรา กรณีลูกค้านำสินค้ามีตรารับรองของเรา ที่ซื้อจากเรา หรือตัวแทนของเรา ไปทดสอบที่ บจก.ห้องปฏิบัติการก...

Read More...
ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่ ...

2 กันยายน 2558 ออแกนิคฟาร์มเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตร ประเภท ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ...

Read More...
กระเทียมรับรองไร้สารพิษ

  ไม่ใช้สารพิษเคมีสังเคราะห์ ป้องกันกำจัดศัตรูพิช ปลูกในพื้นที่มีแร่ธาตุตามธรรมชาติในดินเข้มข้นสู...

Read More...
น้ำผักปั่นสด ออแกนิค

น้ำผักปั่นออแกนิคสดสด ตามฤดูกาล (น้ำผัก+โซดา+นำผึ้งโครงการหลวง)

Read More...